تقویم آموزشی

۰۹ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۷:۰۲ کد : ۱۰۳۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۴۳
تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-95

تقویم آ​موزشی سال تحصیلی 94-95

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع نیمسال

حذف و اضافه

پایان نیمسال

برگزاری امتحانات

اول-94-95

94/6/17

لغایت

94/6/26

94/6/28

94/7/11

لغایت

94/7/16

94/10/17

94/10/19

لغایت

94/11/1

دوم 94-95

94/11/3

لغایت

94/11/8

94/11/10

94/11/24

لغایت

94/11/29

95/3/13

95/3/16

لغایت

95/3/27

سوم 94-95

95/3/30

لغایت

95/4/3

95/4/5

95/4/5

95/5/28

95/5/30

لغایت

95/6/4

 

نظر شما :