اخبار تصویری - آرشیو

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

تمامی دانشجویانی که در ترم‌آینده(96-95 نیمسال اول) قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ 95/5/31 پروپوزال خود را به تصویب شورای پژوهش برسانند. آخرین مهلت تحویل پروپوزال به گروه 95/5/20 می‌باشد.

ادامه مطلب